09-03-2023 14:36 25

Ինեկոբանկից տեղեկացնում են, որ, առաջնորդվելով «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներով` տեղեկացնում ենք, որ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) իրականացրել է վերահաշվարկ  սպառողական վարկերի գծով  01/07/2022թ․-31/12/2022թ․ ժամանակահատվածում վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած և վարկը ստանալիս միանվագ սպասարկման վճար կատարած հաճախորդների համար՝ վերահաշվարկված գումարները վերջիններիս վերադարձնելու նպատակով:

Վճարման պահի դրությամբ Բանկի հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդները Բանկին որևէ դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտության չունեն, համապատասխան գումարների վերադարձը կատարվել է ավտոմատ կերպով՝ հաճախորդների հաշիվներին մուտքագրելու միջոցով 09/02/2023թ-06/03/2023թ. ընկած ժամանակահատվածում։

Վճարման պահի դրությամբ Բանկում հաշիվ   չունեցող անձինք գումարը կանխիկ ստանալու նպատակով կարող են մոտենալ Բանկի` ֆիզիկական անձանց սպասարկող մասնաճյուղեր` սկսած 07/03/2023թ.-ից:

Ուշադրություն՝ վերահաշվարկ չի կատարվել այն պայմանագրերի դեպքում,


  • որոնց գծով արդեն իսկ կատարվել է վերահաշվարկ և վճարվել է համապատասխան գումարը,
  • որոնք վաղաժամկետ մարվել են դատական և հարկադիր հավաքագրման փուլում,
  • որոնց գծով վաղաժամկետ մարված գումարները փոքր են 2,000 ՀՀ դրամից։

Նյութը հեղինակային է և պաշտպանված օրենքով

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Հաճախ ընթերցվող նյութեր