jkjhkjhkj

19-01-2024 14:14 293

Ներկայացնում ենք «Հայաստանի բանկային համակարգի արդյունքների ամփոփում» RUMELS Management Solutions մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերության հերթական վերլուծությունը.

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել 2023 թ. Հայաստանի բանկային համակարգի զուտ շահույթը, ընդհանուր ակտիվները, պարտավորությունները:

Հետազոտությունը կատարվել է Հայաստանի բանկերի կողմից հրապարակված ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա։ 2022թ համար օգտագործվել են աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվությունները

Զուտ շահույթ

- 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանում գործող 18 բանկերի ընդհանուր զուտ շահույթը կազմում է 230 մլրդ ՀՀ դրամ, ինչը 32.5 ՀՀ մլրդ կամ 12%-ով պակադրամովս է քան 2022 թվականի ընթացքում գրանցած արդյունքը։ - Նշված նվազումը հիմնականում պայմանավորված է Արցախի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձություններով։

Բացի 2 բանկից, մնացած 16 բանկերը նշված ժամանակաշրջանում գրանցել են շահույթ:

Ամենամեծ շահույթն արձանագրել է Արդշինբանկը՝ շուրջ 63 մլրդ ՀՀ դրամ։

8813aa197d8ade1408f452ec25b9f5a6

 

Զուտ շահույթ/ընդհանուր կապիտալ միջին հարաբերակցություն (ROAE)

Բանկային համակարգի ROAE ցուցանիշը 2023 թվականի ընթացքում կազմել է 16.5%։

Ամենաբարձր ROAE գրանցել է Արդշինբանկը՝ 37.2%։

9451029cc04a2533a7c8ac006f40dc08

Ընդհանուր ակտիվներ   

Բանկային համակարգի ընդհանուր ակտիվները 2023թ. աճել են 801 մլրդ ՀՀ դրամով, կամ 9.5%։ - Առ 31.12.2023, ընդհանուր ակտիվները կազմել են 9.194 մլրդ ՀՀ դրամ։

Ամենախոշոր 5 բանկերի (Արդշինբանկ, Ամերիաբանկ, ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ, ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ և Ինեկոբանկ) ընդհանուր ակտիվները կազմում են բանկային համակարգի ընդհանուր ակտիվների 57.1%: - Ամենախոշոր 3 բանկերի (Արդշինբանկ,Ամերիաբանկ և ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ) ընդհանուր ակտիվները կազմում են բանկային համակարգի ընդհանուր ակտիվների 42.1%: - Արդշինբանկ-ի մասնաբաժինը ամենամեծն է՝ 17.8%:   

 

Նյութը հեղինակային է և պաշտպանված օրենքով

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Հաճախ ընթերցված նյութեր