12-04-2019 16:01 2994

 

ՀՀ-ն աստիճանաբար կանցնի կենսաթոշակների անկանխիկ վճարմանը:

Ըստ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքի, նախագծի ընդունման արդյունքում կնվազեն ՀՀ պետական բյուջեի՝ կենսաթոշակների վճարմանն ուղղված ծախսերը։

Նախագծով յուրաքանչյուր ամսվա կենսաթոշակը անկանխիկ եղանակով կվճարվի տվյալ ամսվա ընթացքում:

Ընդ որում որոշ դեպքերում կենսաթոշակը կարող է վճարվել նաև կանխիկ եղանակով՝ կենսաթոշակառուի ընտրությամբ։ Մասնավորապես.

  • երբ կենսաթոշակառուն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունի
  • լրացել է կենսաթոշակառուի 75 տարին
  • կենսաթոշակառուն բնակվում է ՀՀ կառավարության սահմանած՝ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրում։

Կենսաթոշակների կանխիկ համակարգից անցնցում անցում իրականացնելու համար առաջարկվում է փուլային տարբերակ՝ նախ Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում, ապա մյուս քաղաքային բնակավայրերում, իսկ վերջում՝ 1000-ից ավել բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերում։

Միաժամանակ, նախատեսվում է, որ տվյալ բնակավայրում կենսաթոշակների անկանխիկ եղանակով վճարման պահանջն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ կանխիկ եղանակով վճարվող կենսաթոշակը շարունակվելու է վճարվել կանխիկ եղանակով՝ մինչև կենսաթոշակի վճարման եղանակը փոխելու դիմում ներկայացնելը կամ կենսաթոշակ վճարելը կամ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը։

Նախատեսվում է նաև բացառապես անկանխիկ եղանակով վճարել կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը (բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ գումարը վճարվում է մահացածի 14 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի անչափահաս երեխային), կենսաթոշակառուի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո չվճարված կենսաթոշակի գումարը և թաղման նպաստը` անկախ բնակության վայրից:

Առաջարկվում է հանել Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու վերաբերյալ հայտարարությունը բացառապես բանկի տարածքում տալու պահանջը, հնարավորություն ընձեռնելով բանկին խնդրո առարկա հայտարարությունը կենսաթոշակառուից ընդունել (կենսաթոշակառուի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելը հավաստել) նաև նրա բնակության վայրի հասցեում։

Առաջարկվում է նաև հստակեցնել, որ կենսաթոշակը լիազորագրով վճարելու վերաբերյալ դրույթները վերաբերում են բացառապես կենսաթոշակը անկանխիկ եղանակով վճարելու դեպքերին (եթե կենսաթոշակը վճարվում է անկանխիկ եղանակով, ապա լիազորագիրը տարածքային բաժնի փոխարեն ներկայացվում է բանկին)։

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Հաճախ ընթերցվող նյութեր