07-05-2019 19:39 963

 

ՇՏԱՊ վարկատեսակը հնարավորություն կընձեռի փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին ստանալ վարկ մինչև 7 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով՝ մի քանի ժամվա ընթացքում, առանց Բանկի կողմից ֆինանսական վերլուծության: Վարկը տրամադրվում է 13-15% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով՝ կախված ընտրված արժույթից մինչև 60 ամիս մարման ժամկետով:

ՄԻՆԻ վարկատեսակը հնարավորություն կընձեռի ստանալ վարկ՝ անշարժ գույի գրավադրմամբ մինչև 25 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով, տարեկան 11-13% տոկոսադրույքով (կախված ընտրված արժույթից): Վարկի տրամադրման պայման է՝ դրական ֆինանսական վերլուծությունը:

Փոքր բիզնեսի սեգմենտի զարգացումը ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ ռազմավարական ուղղություններից մեկն է 2019-2021 թվականների համար:

Արագ վարկ՝ ողջամիտ տոկոսադրույքով: