09-04-2018 14:26 43120

 

Սպառողական վարկեր առանց գրավի 24 ժամվա ընթացքում:

Ներկայացրե՛ք ընդամենը անձնագիր և սոցիալական քարտ:

 

«Արագ վարկ»-ը տրամադրվում է Բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում. Մաշտոց, Նոր Նորք, Կոմիտաս, Կենտրոն, Էջմիածին, Շենգավիթ, Բյուզանդ, Աջափնյակ, Սեբաստիա, Զարգացում, Իզմիրլյան, Արաբկիր, Ավան Առինջ, Բաղրամյան, Դավիթաշեն, Երիտասարդական, Զեյթուն, Էրեբունի, Էլիտ Պլազա, Խորենացի, Նոր Նորք 1, Նոր Արեշ, Ուսանողական, Ջրվեժ, Մալաթիա:

Ձեր ընթացիկ խնդիրների լուծման լավագույն առաջարկը

 

 Վարկառու  22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
 Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
 Վարկի ժամկետ  24 ամիս
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  20%
 Վարկի մեծություն  Համաձայն վարկունակության գնահատականի 100.000 ՀՀ դրամից - 1.000.000 ՀՀ դրամ
 Տոկոսագումարների մարումներ  Ամսական
 Վարկի մարումներ  Անուիտետ
 Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք  ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0.07 տոկոս
Ժամկետանց վարկի գծով տույժ Օրական 0.06 տոկոս
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել քան 30 օր
Վարկի հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար 1.500 ՀՀ դրամ
Պահանջվող փաստաթղթեր Անձնագիր և սոց.քարտ

 

ավելի մանրամասն` https://www.araratbank.am/personal-customers/credits/arag_vark.html

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ: