06-06-2018 13:09 35620

 

 

ՊԱՐԶ ԱՐԱԳ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ

Ընդհանուր պայմաններ

 

 Վարկի նպատակ  այլ
Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար/Եվրո
Վարկի նվազագույն գումար 200 000 700
Վարկի առավելագույն գումար Առանց երաշխավորության 1 000 000 2500
Երաշխավորությամբ 1 200 000 3500
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը` կախված հաճախորդի վարկունակությունից. ԱՄՆ դոլար 15 - 22%
Եվրո 13.5 – 20%
ՀՀ դրամ 21 - 24%

ԱՄՆ դոլարով/Եվրոյով տրամադրվող վարկերի դեպքում

վճարային քարտից կանխիկացում` կախված հաճախորդի վարկարժանությունից․

Կանխիկացումը` Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում,

քարտից քարտ փոխանցումը` Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտերին.

ա) Կանխիկացման ստանդարտ միջնորդավճար 2 - 6%
բ) Կանխիկացման արտոնյալ միջնորդավճար* 1 - 5%
Կանխիկացումն՝ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 7-10%

ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար․

Ստանդարտ միջնորդավճար 2 - 7% և 2 000 ՀՀ դրամ
Արտոնյալ միջնորդավճար* 1 - 6% և 2 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն ժամկետ (ամիս) չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն ժամկետ (ամիս) 48

 

Մանրամասն՝https://www.idbank.am/retail/simple-fast-universal/#737

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ: