07-06-2018 14:18 31989

 

ԱԿԲԱ. ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎ ՎԱՐԿԵՐ ՄԻՆՉԵՎ 5,000,000 ՀՀ ԴՐԱՄ

Սպառողական վարկերը տրամադրվում են փաստաթղթավորված կամ վերլուծությամբ հիմնավորված կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց:

Արժույթը - ՀՀ դրամ
    • Վարկի նվազագույն ժամկետը - 9 ամիս
    • Վարկի առավելագույն ժամկետը - 60 ամիս
    • Վարկի նվազագույն գումարը - 50,000 ՀՀ դրամ
    • Վարկի առավելագույն գումարը – 5,000,000 ՀՀ դրամ
    • Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը.
        · 9-ից 12 ամիս ժամկետի դեպքում - 11-13%
        · 13-ից 60 ամիս ժամկետի դեպքում - 13.9-15.9%
     Վարկի մարումները – ամսական հավասարաչափ
    • Վարկի ապահովման միջոց - առանց երաշխավորության` վարկառուի ֆինանսական հոսքի հիման վրա:
    • Տոկոսագումարի հաշվարկ – օրական` վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ


Տեղեկացեք մանրամասն.
Վարկերի միջնորդավճարների և այլ հնարավոր լրացուցիչ վճարումների չափի մասին՝ Վարկային սակագներ

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ: