30-08-2018 10:31 10028

 

14% Հաստատուն տարեկան անվանական տոկոսադրույք  մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ Առանց գրավի պահանջի և երաշխավորի

 Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի.Դուք վճարում եք  միայն մեկ անգամ վարկի տրամադրման պահին

Վարկի չափ՝ ամսական զուտ աշխատավարձի առավելագույնը Ութապատիկի չափով 
Անվճար կանխիկացում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի մասնաճյուղերից  և բանկոմատներից
Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` նվազող մնացորդով  կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ)
Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի
Օգտվեք ավելի ցածր տոկոսադրույքից և խնայեք գումար` վերաֆինանսավորելով Ձեր սպառողական վարկը

Նշումներ

• Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2018թ. հունիսի 28-ից մինչև 2018թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ և կիրառելի է միայն նշված ժամանակահատվածում տրամադրված վարկերի դիմումների համար:
• Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 15,25%-ից (սկսած 14,94%-ից` PLUS և STATUS հաճախորդների համար): Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ :

 

Մանրամասն՝  https://www.hsbc.am/1/2/am/hy/personal/onestepcloser

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ: